Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PANTOVIĆ JEREMIJE SAVA 270123 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIŽIĆ JOVANA VELJKO 110713 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FEMIĆ MILENTIJA PERIŠA 120712 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆUKIĆ MILJANA NOVO 251108 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADONCIĆ ALIJE SALIH 290517 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DERETIĆ SPASE ILIJA 210803 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GARČEVIĆ ĐORĐE NOVAK 280218 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JANJEVIĆ ĐURICE VOJIN 200111 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOMATINA KRSTE BOŽO 260123 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOSTOVIĆ RADOSAVA DRUŠAN 161223 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LUTOVAC DRAGOJA DUŠAN 211020 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PIPER MILOSAVA MILOVAN 270912 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SRDANOVIĆ ŽIVKA VOJIN 071014 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TURKOVIĆ MIHAILA RADOVAN 080415 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆULAFIĆ MAKSIMA MILUTIN 070110 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA