Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
FRANOVIĆ VIDAK MIRKO 22 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆORIĆ ŠUMAN PETAR 20 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAJKOVIĆ BLAŽA JOVAN 101127 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANČEVIĆ TOME JOVAN 271023 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ZEC MILANA NIKOLA 271225 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LUČIĆ GOJKA OBRAD 120913 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ZEC MILANA NIKOLA 271225 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BRINIĆ DRAGE IVO 190224 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ZLATIČANIN ĐOKE VASO 271007 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
POPOVIĆ VLADE STANKO 140921 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADANOVIĆ ILIJA SIMO 141019 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐURIČKOVIĆ DUŠANA BLAŽO 10426 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DAVIDOVIĆ MIHAILA BOŽIDAR 200810 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PETKOVSKI BOCE KIRIL 271112 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOVAČ NIKOLE GOJKO 250921 KOTOR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA