Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JOVANOVIĆ PAVLA ČEDOMIR 110420
DAMJANOVIĆ DRAGIŠE DRAGOLJUB 210524
GROŽDANOVIĆ DIMITRIJA MIROSLAV 300711
MITIĆ DIMITRIJA VITOMIR 150525
TOMIĆ SAVA ČEDOMIR 011025
ŠIJAN JOVANA LJUBOMIR 301229
LEKIĆ MILANA GRADIMIR 20428
MIHAJLOVIĆ DRAGOLJUBA TOMO 150321
TOMIĆ ŽIVOJINA DOBRIVOJE 160914
ŽIVKOVIĆ VASE ŽARKO 050429
MARKOVIĆ NIKOLE BRANISLAVA 98
MIRČETIĆ MILOVANA VEROLJUB 190610
PETROVIĆ BOŽIDARA OLGA 180428
PETROVIĆ IGNJATIJA JOVAN 270814
JANKOVIĆ SVETOZARA PREDRAG 280834