Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LAPUHOVSKA MATEJA SIMKA 20227
CVETANOVIĆ ĐORĐA PROKOPIJE 220610
CVETANOVIĆ ĐORĐA PROKOPIJE 220610
ĐOKIĆ ĐORĐA PETAR 110520
PROKOPOVIĆ JOVANA DIMITRIJE 040828
BOGDANOVIĆ GLIGORIJA ĐORĐE 301029
JOVANOVIĆ MILANA PETAR 220622
ĐIKIĆ CVETKA BOŽO 151222
JOVANOVIĆ MILANA DRAGOLJUB 91006
ĐORĐEVIĆ SVETOZARA BUDIMIR 20214
CEKIĆ SLAVKA VUKADIN 60115
MIHAJLOVIĆ ĐORĐA BRANISLAV 14
MITIĆ SIME DIMITRIJE 14
PETROVIĆ DRAGIĆA BOŽIDAR 150909
ĐORĐEVIĆ BOŽIDARA DRAGOMIR 19