Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐORĐEVIĆ DIMITRIJA MILISAV 240426
JOVANOVIĆ ALEKSANDARA MILOŠ 81225
DIMITRIJEVIĆ ŽIVKO STANIMIR 140705
DAČIĆ PETAR MIHAJLO 17
PANIĆ STOJANA PETAR 06
PETROVIĆ TEODOSIJA DESANKA 030527