Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BOGAR JANOŠ 150698
LEVAI JOSIPA JOSIP 11220
FIŠTEŠ JANOŠA JANOŠ 10120
HUSKA IVANA BELA 180411
FIŠTEŠ FERENCA JANOŠ 200896
ZRNJI VILIMA KATARINA 251122
ŠEREDI PETRA MAČAŠ 120211
ENGLER HERMANA ERNEST 151103
BOGAR ANTUN JOVAN JANOŠ 150698
BOLDIŽAR ANDRIJA LASLO 240414
KOVAČ ANTALA JOŽEF 200209
DEVALVARI STEVANA ZOLTAN 201028
SALAI LAJOŠA JOŽEF 050707
POLGAR RUDOLFA FRANJO 150713
JOVANOVIĆ JOVANA BOGOLJUB 271020