Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
RALJEVIĆ JOVANA IVAN 151118
RUDAN IVANA IVAN 230821
RUŽIĆ ANTONA ZORA 150509
SROK JOSIPA ANTON 111100
VALIĆ MIHA IVAN 170503
VIDAS FABIJANA MARIJAN 300709
VIĆEVIĆ IVANA VITKO 040616
ŠKERBEC ĐOVANIA ENRIKO 160804
ŠTIGLIĆ TOMA IGNAC 200707
ŽUGELJ ANDRIJA PALMA 010409
BUBANJ FRANJE ANDRIJA 081102
GAŠPARAC IVAN JAKOV 10
KMET FRANČESKO ĐINO 23
GRUIĆ MILOŠ ŠĆEPAN 20