Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VUKMIRICA LAZARA DUŠAN 020225
SANTINIJAKOVA ZVONIMIR 090821
ERCEG ANTE NIKOLA 120424
SANTINI JAKOVA BORIS 160124
VIDOVIĆ GRGE MARJAN 230130
GERMEK RUDOLFA MIRA 310329
ERCEGOVIĆ MIJE MILOŠ 191014
FANTOV PETAR ZDRAVKO 16
FILIPI JURE VJEKOSLAV 22
FUŠTIN PAŠKA ROZARIO 22
MATOŠIN JURE IVAN 301119
ČUKA JERE MARKO 191226
ČUKA JERKO IVAN 70222
ĐENARI SAFETA KREŠO 26
ŽUPANOVIĆ JOSIP FILIP 150419