Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
POETAR OSTOJE ILIJA 100927
TRKULJA SIME MILE 250821
DŽELADINOVIĆ EMIN RAZIJA 40424
HADŽIALIĆ SALIH BERKA 16
ČAMO AHMET ĐEMAL 25
PIJETLOVIC ĐORĐE GOJKO 96
DŽELADINOVIĆ AZEMA KERIM 240613
FILIPOVIĆ JUSUF AMRUDIN 28
HADŽIOSMANOVIĆ BEĆIR ZEKRIJA 13
HADŽIOSMANOVIĆ HASAN ISMET 250525
ŽUNA AHMETA MEHO 220908
FAŠINI BOŽE IVANA 240423
DUIĆ ANTE TVRTKO 200222
PIPIĆ IBRE IBRAHIM 210621