Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
FALATAR DINKO 22
ŠTAJN NANDORA TOMO 070518
SIMIĆ PANTE MARKO 150319
SKOČAJIĆ MAKSIMA BRANKO 280625
EFICA ŠAĆIRA FEHIM 120811
LJOJIĆ ŠPIRA VELJKO 60594
PIČETA MILANA VELJKO 050208
SELIMOVIĆ MEHMED SALKO 230209
ČABAK MANOJLA OLGA 160428
ĐELINEO MATE NEVENKA 13
ĐIKIĆ MUSTAFA MUSTAFA 13
ĐUKIĆ MUHAREMA HIDA 10427
MEDIĆ AĆIMA DUŠAN 08
HEBIB MEHMEDA RAGIB 20504
HOJLAŠ OMER MUSTAFA 50518