Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LAKOMICA HUSEINA OMER 300421
STEVANOVIĆ BORISLAVA VELIZAR 070323
ZAMOLO JOSIPA SLOBODAN 221209
ZUBOVIĆ JOVE MILUTIN 150422
GRANOV SALKA ĆAMIL 40515
STEVANOVIĆ BORISLAVA NENAD 300920
DAVIDOVIĆ IGNJATA VUKAN 291023
SUŠA LUKA VLADO 111120
ČULTĆ SIMO PETAR 27
ZEČEVIĆ ISMETA IBRAHIM 301122
BOJOVIĆ ALEKSANDRA PETAR 040927
VLAČIĆ NIKOLE JOVAN 040831
MILETIĆ BRANKA MILAN 260927
BARJAKTAREVIĆ HUSEIN ESAD 110427
BESAROVIĆ DUŠAN JOVO 14