Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
DIZDAREVIĆ MEHMEDA ABDULAH 10122
HAMZIĆ MEHO SULEJMAN 120925
HADŽOVIĆ DŽAFERA OSMAN 81021
HUSEINOVIĆ HASIMA DŽEMAL 221015
ŠEHIĆ JUSUFA ZAIM 020210
ŠTEFANI VILIMA ANA 281118