Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MILOŠEVIĆ VOJISLAVA MIROSLAV 080927 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SIBINOVIĆ MIROSLAVA JOVAN 100423 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETROVIĆ DAMJANA DUŠAN 130924 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETROVIĆ JOVE SLOBODAN 211115 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TOPALOVIĆ SIME BORO 150920 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PARANOSIĆ STEVANA RADOSLAV 280814 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĆURIĆ HRISTIVOJE RADOMIR 26 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CENIĆ VELISAVA BORIVOJA 290112 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IŠTVANOVIĆ DOBRIVOJA BORISLAV 190521 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JARKIM SIME RADOMIR 190228 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ SAVE BORIVOJE 070514 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KNEŽEVIĆ LJUBOMIRA ŽIVOTA 30323 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MIHAJLOVIĆ BRANKA DRAGOSLAV 171130 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MITIĆ JAĆIMA MILUTIN 210618 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NEŠIĆ RADOMIRA MIROSLAVA 120323 ĆUPRIJA JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA