Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MIHAJLOVIĆ MARKO PAVIĆ 12
MIHAJLOVIĆ RISTE MIODRAG 140224
PETROVIĆ CEDOMIRA DANICA 020326
DŽAJKOVSKI JOSIPA GEORGIJE 140135
DIMITROV ALEKSA KIRO 100821
PETROVSKI ŠTEVAN PECO 26
DURTANOVSKI LAZARA RISTO 200303
DŽUMKOVSKI BONE ANGEL 150722
PETROVSKI ĐORĐE SOTIR 210521