Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HAJRULAN AJETA SULEJMAN 26
ŠEAPI SELMANA GANI 220616
ĐURA ABDULE SADUDIN 150326
ERAR DRAGUTIN FELIKS 22
FILIPOVSKI ĐORĐIJA PETAR 110914