Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
AZROLAJ HALIM RAHMAN 7
REDŽEPI SEIN ŠEFKIJA 130222
PRAVDA JOSIFA JOSIF 100318
NAMER PETAR ĐULA 170725
VAŠ FERENCA IŠTVAN 050821
OLAH JOŽEF JOŽE 110428
OGNJANOVIĆ BOŽIDAR DANILO 211121
ALEKSIĆ RADOJICA JOVAN 20224
PADIĆ SLAVKA GRADIMIR 190519
ĆIRIN DUŠAN IVAN 090605
ĐURIĆ MILUTINA MOMČILO 10612
JEREMIĆ MIHAJLA BOGOLJUB 20712
ADAMOVIĆ DRAGUTIN RADOMIR 100524
CVETKOVIĆ STOJANA DRAGUTIN 270122
FILIPOVIĆ MILISAVA RATKO 171123