Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
POSTIĆ ĐORĐA MILAN 230630 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KATANSKI JOVANA PETAR 60320 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NEŠIĆ ŽIVOJINA JOVAN 24 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TUCIĆ VASE ĐOKA 11 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOŠEV GAVRE MILAN 250923 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PEIRIŠIĆ ĐOKE MILAN 070225 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETROVIĆ STEVAN BOGDAN 210532 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOIČKI DUŠANA DRAGOMIR 200724 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOIČKI DUŠANA DRAGOMIR 200724 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEVRIĆ ĐORĐE 5 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJAKOVIĆ LAZARA SLOBODAN 020127 BAČKA PALANKA NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠARANDI LAJOŠA LAJOŠ 241225 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ANDJAL SANDOR. PETAR 281228 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BEREŠ FRANCA JANOŠ 121225 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BOŠANSKI ANTALA FERENC 181204 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA