Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KARIJUS ĐORĐA JAKOV 40428 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TALPAI ANDRAŠA JOSIP 050333 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VAŠARHELJI JOVANA JOSIP 180327 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠEFER ANTONA KARLO 01129 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠINKOVIĆ FRANJE ĐULA 180429 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PELE MIHAJLA FERENC 011004 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BLAN FRANJO VLADISLAV 070427 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BOŠANSKI FERENCA NIKOLA 041227 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PEKAR ANTUNA ANTUN 130220 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SOLGA JOŽEFA JOŽEF 250520 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LERIK PETAR IŠTVAN 97 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČERVENAK IMRE IMRO 13 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČERVENAK PAL PAL 13 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BALINT PETRA ANDRIJA 280523 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BLAN FRANJO KARLO 280331 BAČKA TOPOLA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA