Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
FRŽOVIĆ NOVICE SAVO 150123 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAROVIĆ PERO RADE 06 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČAMPARA LUKE RATKO 200415 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DRAŠKOVIĆ SIME IVAN 51022 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PEDISIĆ TOME ALEKSANDAR 030323 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PASTULOVIĆ ŠIME ANTUN 26 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LUCIN KRSTE IGNAC 181102 BIOGRAD ZADAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HORVAT STEVO STEVAN 180820 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MEŠTER STJEPANA ANTUN 50121 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STJEPANOVIĆ JOVANA MILAN 081128 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SABOLOVIĆ RADE ĐURO 050617 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILOJEVIĆ NIKOLE STOJANKA 130309 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUĆAN ALEKSE BRANKO 300320 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HAJDINOVIĆ DUŠAN TOMO 20810 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILIĆ EMIL JOVO 208123 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA