Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SMILJANIĆ SIME ANKA 220223 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DIKLIĆ NIKOLE DESANKA 50118 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HAJIĆ ĐURE MARTIN 241029 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MEDAK PERE BRANKO 100228 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PUCINA MARTINA MARKO 281219 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARETIĆ STJEPANA MIJO 260910 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETROVIĆ MIŠKA STJEPAN 151223 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PISMAREVIĆ IVAN STEVAN 21 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOGOVIĆ NIKOLA MILAN 22 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KUDUMILJA MIJE IVAN 230714 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BRAKUZA FRANJE NIKOLA 150726 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FLEKOVIĆ ALOJZA JOSIP 290109 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KUDUMIJA MIJE DRAGAN 41020 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LALIĆ PAVLE ILIJA 190708 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LONČAR IVANA STJEPAN 150827 BJELOVAR BJELOVAR NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA