Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HEREGOVAC MUHAREM АDEM 121121 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HOTIĆ MEHMED ASIM 250327 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BRKIĆ DUŠANA LJUBOMIR 250126 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUBRIĆ AHMET IBRAHIM 010413 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DULJIĆ KOSTA VASO 270323 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DŽAFEROVIĆ MULAREMA IBRAHIM 80418 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GAŽIĆ ĆAMIL AHMET 100907 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GOJIĆ MILANA ROSA 281020 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HASANBAŠIĆ IBRAHIM MUHAMED 230817 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JAKOVLJEVIĆ ILIJE JOVAN 50608 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JOKANOVIĆ NIKOLAJA ALEKSANDAR 50909 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KLINČOV NIKOLE VITOMIR 80317 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KOMANOVIĆ ĐURE ŽIVKO 310127 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KOVAČEVIĆ OMERA ASIM 110428 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NOVALIJA AVDE ZUMRETA 010226 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA