Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KATANA SULEJMAN IBRAHIM 180111 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MATIJEVIĆ STJEPANA IVAN 200107 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SAČIĆ BEGA FERID 050510 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TUKERIĆ JOSIPA IVAN 050407 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠAĆIRBEGOVIĆ SALIH RAGIB 201020 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
OSMANČEVIĆ ZAIMA ASIM 010119 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ROMANO ALBERTA BETIKA 220920 BANJA LUKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JOVANOVIĆ SIMA RADE 28 BANOVIĆI TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
FILIPOVIĆ REZAKA ESAD 190530 BANOVIĆI TUZLA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IDRIZOVIĆ SALIH MEHMED 12 BARIĆI JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
POPOVIĆ VIDA NIKOLA 191225 BIHAĆ BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GLUŠICA VUJE STEVO 140211 BIHAĆ BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KOVAČEVIĆ RADE DRAGO 131024 BIHAĆ BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STANAREVIĆ ĐORĐA VELJKO 181028 BIHAĆ BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BANDIC STOJANA BOGDAN 200118 BIHAĆ BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA