Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐOJOKOVIĆ MILANA BOŽIDAR 250223 BELČIŠTA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NEDELKOVSKI SEKULA ALEKSANDAR 211212 BELČIŠTA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HASAGOVSKI DERVIŠ ĆAZIM 211220 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BOŠKOČEVIĆ STAJE ALEKSANDAR 241230 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BABIĆ MILE ILIJA 151120 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MILOVIĆ BOŠKA BRATOLJUB 130224 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MILOVIĆ BOŠKA PREDRAG 041029 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MILOVIĆ BOŠKO BRANISLAVA 110126 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MILOVIĆ BOŠKO VIDOSAVA 090221 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠTRBEVIĆ KOSTE ILIJA 271215 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LESANSKI GAVRILA ĐORĐE 10228 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SPENDŽERSKI JOVANA BORIS 031028 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LAZAREVSKI KAMČE TRAJKO 100519 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽAFEROVSKI MILANA GLIGOR 260222 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SPENDŽERSKI JOVANA GLIGOR 170825 BEROVO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA