Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MAROVIĆ FRANA PETAR 260625 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIROVIĆ MILIĆA RADE 311019 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIVANOVIĆ MILO NIKOLE 191222 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ORLANDIĆ NIKOLA BLAŽO 27 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ORLANDIĆ PETRA DANILO 250420 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOVIĆ JOŽE MIRKO 110298 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIVKOVIĆ GAVRE SAVO 200125 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KULJAČA LUKE BOŠKO 191212 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ORLANDIĆ LUKE BRANKO 160723 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VULEKOVIĆ JOVE DUŠAN 130216 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽIVKOVIĆ PETRA VLADO 180818 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KULJAČA NIKOLE ĐURO 50515 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PETANOVIĆ ĐURE VUKSAN 230809 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠOROVIĆ ĐURA DANILO 250215 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MAROVIĆ MARKA SRETO 041026 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA