Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠABAN NIKOLE VELIMIR 110214 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVIĆEVIĆ NIKE VLADO 201121 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SRZENTIĆ ILIJA VOJISLAV 040906 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIHAJLOVIĆ RAKE LJUBO 11 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JANKOVIĆ MARKA ALEKSANDAR 130527 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SREDANOVIĆ ĐURE MITAR 241003 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARAĐINOVIĆ VASA BLAŽO 220314 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FILIPOVIĆ ĐURO ČEDO 17 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JANČIĆ VASE BLAŽO 21 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KNEŽEVIĆ ALEKSE MILAN 270927 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOČOVIĆ JOVANA ANTONIJE 14 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILA OSA ILIJAZ 21 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STOJANOVIĆ PETAR LAZAR 280223 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ČELEBIĆ JOVANA GAVRILO 23 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐAKONOVIĆ SAVE VIDA 11 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA