Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HUTELAROVIĆ ALEKSE PAVLE 51020 ULCINJ NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOSOVAC SLAVKA ĐORĐE 301224 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KRSTAJIĆ MIHAILA VELJKO 230312 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠĆEPANOVIĆ MIĆE TOMAŠ 150924 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
POPOV NOVAKA STEVAN 170922 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JURIŠIN ŽIVKA ŽIVKO 041026 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BABIĆ MITRA MIRKO 280811 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KUZMANOVIĆ STEVANA BOJANA 180300 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOŽAKOV TODORA NIKOLA 191213 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LAUŠEVIĆ MIROSLAVA SIMO 89 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BLITVIĆ LUKE IVO 091022 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BULATOVIĆ VUKA STEVO 200224 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠAROVIĆ MILANA NEDELJKO 030314 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIKIĆ MILOVANA LJUBO 271116 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BEČKOVIĆ JOVANA ĐURO 050599 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA