Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ALEKSIĆ MANOJLA VUCETA 20729 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOJAT ĐORĐA MOMČILO 111225 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GOLOVIĆ MILIKA LJUBO 40207 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GRBOVIĆ MIME LUKA 12 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KARADŽIĆ MIHAJLA MILIKA 230104 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LALOVIĆ VIDOJA SPASOJE 180516 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKITOVIĆ JOVA MILJAN 271022 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RISTIĆ SPASOJE MIHAILO 11 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐIKANOVIĆ DIMITRIJE MIRO 200627 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KRSTAJIĆ MIHAILA VELJKO 230312 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JANJIĆ MILANA ZORA 120524 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DACIĆ PAVLA RADOVAN 70113 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SRDANOVIĆ ŽIVKA PETAR 131127 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STJEPOVIĆ MILIVOJE LJUBICA 140127 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠAFRANAC MILOŠA DUŠAN 050109 ŽABLJAK NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA