Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LEKIĆ LUKE TOMO 40914 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LJUTICA PERE DANILO 251122 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LUKIĆ PETAR VASILIJE 240409 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEKIĆ LUKA PAVLE 291126 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TULOVIĆ CENE IBRAHIM 150324 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ MILA ČEDOMIR 110329 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAVLOVIĆ ĐORĐA ZEFO 190725 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEKIĆ ILIJE GOJKO 220827 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STRAHINJA ILIJE MARKO 210114 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŽUGIĆ MITRA MIHAJLO 111119 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
GRABOVICA ILIJE BLAŽO 280314 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KAŽANEGRA ILIJE BLAŽO 90307 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LEKOVIĆ IVE MIHAILO 230917 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LEKOVIĆ NIKA BLAŽO 80323 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MIJOVIĆ ĐURE UROŠ 200828 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA