Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
NIKIĆ LUKE MARKO 210922 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
OTAŠEVIĆ SAVE MARKO 120821 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ROLOVIĆ IVE BRANKO 021127 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ IVE MIRKO 220907 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVANOVIĆ JOVANA LAZAR 160426 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LOLOVIĆ NETE BAJRAM 110124 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MAŠANOVIĆ MITRA BRANKO 261223 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAVIĆEVIĆ STANKA MILORAD 250829 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐOKMARKOVIĆ NIKE PAVLE 270426 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAVIĆEVIĆ STANKA MILORAD 250289 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LEKOVIĆ PETRA MIRKO 101015 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEKIĆ RAKE JOVAN 120514 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEKIĆ RAKE ZARIJE 030321 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MEDIGOVIĆ NIKE VOJISLAV 210429 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
POPOVIĆ DMITRA BRANKO 140324 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA