Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
IVOVIĆ LABUDOV MARKO 080522 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KULJAČA JOKA STJEPO 150124 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LEKOVIĆ ĐURE STEVO 191006 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MARKIČEVIĆ STEVANA MILAN 030829 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADAČA ILIJA MITAR 201008 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VOJVODIĆ NIKA DUŠAN 290413 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BAJRAMOVIĆ NIKOLE FILIP 170224 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PEKI LUKE PAVLE 291126 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJOVIĆ STANKO GAVRILO 150331 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PLAMENAC RISTA VUKSAN 150328 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ZEC DUŠANA ARSO 260127 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ MARKO ANTO 80814 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ANTUNIĆEVIĆ ANDRE DJURO 24 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOKAN PETAR JOVAN 040923 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DIVAROVIĆ KOSTA LUKA 150719 BAR NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA