Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BAKIN MILE MILOŠ 220821 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FILIPOVIĆ LJUBOMIRA NOVAK 151228 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LAZAREVIĆ BOŽIDARA RADENKO 180824 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVKOVIĆ S ALEKSANDAR 160927 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PLEĆEVIĆ SIME BRATISLAV 170128 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PAVLOVIĆ RADOJICE BRANKO 240996 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TEŠIĆ ANDRIJE RADISAV 150922 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MATIJAŠEVIĆ MLADENA SAVO 301229 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJKOVIĆ MILOŠ MILIVOJE 14 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANKOVIĆ DIMITRIJE RUŽICA 181026 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DAMJANOVIĆ VOJISLAV KONSTANTIN 27 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MIHAJLOVIĆ ŽIVOTA MILISAV 280125 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
POPOVIĆ DRAGOLJUR MIHAJLO 24 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STEFANOVIĆ TIHOMIRA BRANKA 180227 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUJNOVIĆ KOSTA VELJKO 280829 ARANĐELOVAC KRAGUJEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA