Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ATAN.ASKOVIĆ MILOJKO STANOJLO 24 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARJANOVIĆ MIODRAGA SLAVOLJUB 20 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARKOVIĆ DRAGOSLAV TADIJA 27 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
POPOVIĆ STEVAN MILAN 120327 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SANĐELIĆ VLADIMIRA RADOSAV 120314 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STEFANOVIĆ RADOSAVA BRANISLAV 27 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DIMKIĆ LAZARA VLADIMIR 170218 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GODIĆ BOGOMIRA DAVID 140127 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ILIĆ SMILJKA MIROSLAV 270113 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LACIĆ VLADIMIRA MARKO 30627 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARJANOVIĆ VUČKA MILAN 050522 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOJEVIĆ SVETOZARA VLADETA 151214 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADMANOVAC BOGDANA ALEKSANDAR 150820 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RISTIĆ MILOSAVA MILOJE 030606 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĆIRKOVIĆ MILORAD ALEKSANDAR 060729 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA