Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MILORADOVIĆ DUŠANA BORISAV 250120 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOJEVIĆ MILADINA RADOMIR 140714 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STANKOVIĆ JOVANA D. DOBRICA 030126 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BOŠKOVIĆ LJUBODRAGA MIHAJLO 150811 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RAJKOVIĆ SAVE SLOBODAN 120426 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVIČIĆ PERA ALEKSANDAR 13 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DRAŠKOVIĆ MITAR MILORAD 281129 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MOJSILOVIĆ ŽIVKA VUKADIN 011029 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BRAŠANAC RISTE VULE 060524 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILIĆ STOJADINA OBRAD 150521 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TODOROVIĆ MILOVANA MILOSAV 080924 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEFTIĆ MILANA DUŠAN 230217 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VOJINOVIĆ ALEKSANDRA RATOMIR 050313 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETROVIĆ PANTE ALEKSANDAR 090218 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STANISAVLJEVIĆ S. DOBROSAV 031104 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA