Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PAVIĆ DRAGOLJUBA LJUBIŠA 130521 VARVARIN KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVANOVIĆ DIMITRIJE RATOMIR 011012 VARVARIN KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ILIĆ MILUTINA LJUBINKA 150827 VARVARIN KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
OBRADOVIC VASILIJE RADOMIR 05 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IGNJATOVIĆ BOŽIDAR RADOLJUB 080929 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IGNJATOVIĆ BOŽIDAR RADOMIR 29 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAŠIĆ VOJINA DRAGOLJUB 120821 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IGNJATOVIĆ BOŽIDAR RADOSLAV 26 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
POPOVIĆ LJUBOMIR DRAGOSLAV 171127 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STANIMIROVIĆ STOJANA JOVAN 160614 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĆOSIĆ DRAGUTINA MILOMIR 260827 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĆOSIĆ ISIDORA DANICA 060722 VELIKA DRENOVA KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOVANOVIĆ BOŽIDARA RADMILO 011224 VELIKI KUPCI KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JUGOVIĆ RADOJICE DRAGOLJUB 120622 VELIKI KUPCI KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LUKIĆ LJUBOMIRA VELIMIR 270728 VELIKI KUPCI KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA