Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JOVANOVIĆ STOJANA MILIVOJ 30925 BOJNIK LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IVKOVIĆ LJUBOMIRA VLADIMIR 211125 BOJNIK LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILIČEVIĆ MILOŠA MILISAV 292623 BOJNIK LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PEROVIĆ SEKULE BOŽIDAR 060122 BOJNIK LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐURAŠKOVIĆ RADONJE NIKOLA 270524 BOJNIK LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANOJLOVIĆ ILIJE MILOŠ 130312 BOJNIK LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILIČEVIĆ MILOŠA ILIJA 181130 BOJNIK LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PEROVIĆ SEKULA RADOŠ 280824 BOJNIK LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJANOVIĆ SIME VUKAŠIN 070520 BRESTOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ JOVE JOVAN 280820 BRESTOVAC LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JORDANOV METODIJE 240517 CRNA TRAVA LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILTENOVIĆ BOŽILO SVETISLAV 201012 CRNA TRAVA LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RAKIĆ MIHAILA SVETOMIR 250923 CRNA TRAVA LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RAKIĆ ĐURE KOSTA 151012 CRNA TRAVA LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SAVIĆ ANĐELKA DESIMIR 261113 CRNA TRAVA LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA