Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
STOJADINOVIĆ MILOJA BOŽIDAR 241121 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BOŽOVIĆ MILUTINA DUŠAN 060209 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RAĐENOVIĆ ĐURAĐ 27 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JOVANOVIĆ ŽIVOJINA LJUBISAV 10 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LALKOVIĆ MILIVOJA NIKOLA 30612 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILETIĆ MILIJE NIKOLA 121219 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILIĆ VELIMIRA RUŽA 50320 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ANTIĆ STEVAN DRAGISA 220226 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOVANOVIĆ KOSTE BORIVOJE 150627 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUKOVIĆ MILA ĐURO 230304 PETROVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PUŠKIN KONSTANTIN ĐORĐE 30 POŽAREVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
OBRADOVIĆ MILORADA PREDRAG 190624 POŽAREVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BURIČIĆ NAJDANA SVETISLAV 31 POŽAREVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
OBRADOVIĆ SVETISLAV ŽIVORAD 160428 POŽAREVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STEPANOVIĆ MILUTINA ŽIVOJIN 250319 POŽAREVAC POŽAREVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA