Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VELJKOVIĆ JOVANA MIROLJUB 020521 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NOVAKOVIĆ LAZAR MIRKO 011203 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PEĆANAC DAVIDA RADMILA 100631 PARAĆIN JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILIĆ VELIMIRA DRAGOSLAV 101220 POPOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STEFANOVIĆ STANIMIRA TOMA 0320 POPOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEFTIĆ VOJIMIRA VLADIMIR 60530 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČUPIĆ MIRKO DUŠANKA 140826 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETKOVIĆ PROKA MIODRAG 240312 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ILIĆ PETRA STANIŠA 140514 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOJEVIĆ VUKADIN VASO 140128 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADETIĆ MIHAJLA RADMILA 310822 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NEDKOVSKI VLADE VOJO 221223 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOCEVSKI PAVLA KRSTO 150928 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOSTOV PETRA PETAR 269502 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KIMOV PANA TOŠA 180223 REKOVAC JAGODINA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA