Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BOŽOVIĆ DRAGUTINA NIKOLA 191203 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TOMIĆ MILIVOJA BUDIMIR 140823 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEROTIĆ DRAGOMIRA MILUTIN 20 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BLAGOJEVIĆ FILIPA DESANKA 220701 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADOJICIĆ SVETISLAVA SLAVKA 050926 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TOPALOVIĆ DRAGOMIR NEDELJKO 280211 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VELKIĆ DRAGOMIRA SLAVOLJUB 081125 LJUBOVIJA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
GAVRIĆ NIKOLE FILIP 270627 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RADULOVIĆ BOŽIDARA SLOBODAN 280909 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DIMITRIJEVIĆ PETRA ALEKSA 190802 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEVREMOVIĆ MILANA BUDIMIR 150917 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILIĆ VITOMIRA ANICA 27 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VIŠNJIĆ PETKO RADOSLAV 130310 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BELOVIĆ GOJKO PETAR 281122 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DAMJANOVIĆ BOŽIDARA PAVLE 120614 LOZNICA ŠABAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA