Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PAP IŠTVANA IŠTVAN 011096 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARKUŠ FERENCA JOŽEF 271030 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PECE JANOŠ ZOLTAN 30 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BATA ANTAL MIHALJ 200910 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BERKEŠ IGNJAC PETAR 060601 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
FARAGA IŠTVANA ANDRAŠ 301108 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOLAR ĐERĐ IŠTVAN 121012 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KUTI MIHAIJLA JOŽEF 140324 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠVAJCER MIHAJA ŠANDOR 090110 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JANELLE JOSIPA MODIKA 291223 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BRANKOV MIKICE ĐOKA 090323 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
POPOV VOJISLAVA DRAGOMIR 190227 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SREMČEV MILANA BORIVOJE 250915 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
UTJEŠANOVIĆ DRAGANA VITOMIR 140224 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVKOV RADE SVETOZAR 180426 BEČEJ NOVI SAD NARODNA REPUBLIKA SRBIJA