Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VUKMIROVIĆ MITRA NIKOLA 121230 BAJMOK SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUKOVIĆ NEDELJKA MILOŠ 170428 BAJMOK SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUČUROVIĆ KRSTE BLAŽO 150526 BAJMOK SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠURANJI PETRA ANTAL 150329 ČANTAVIR SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HERRATIN BOŽIDARA LADISLAV 70728 ČANTAVIR SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VOJNIĆ BABJANA NIKOLA 230920 ČANTAVIR SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NOVAKOV NIKOLA RADIVOJE 28 KANJIŽA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
IVANIĆ JULIJE TEODOR 170710 KANJIŽA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŠOTI ĐORĐA ILIJA 050212 KANJIŽA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
UTAŠI FRANJE FRANJO 310129 MALI IĐOŠ SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SABO MIHAILA LAJOŠ 060615 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VAJNBERGER AVRAMA LAZAR 020827 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOČIŠ PETRA FERENC 241109 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
HORVAT JAKOV JANOŠ 111128 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
SABADOŠ ĐORĐA KAROLJ 080920 SENTA SUBOTICA NARODNA REPUBLIKA SRBIJA