Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GULAN NIKOLE ĐURO 20414 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KORUGA VASE STEVO 150121 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DRAKULIĆ RADIVOJA JOVAN 250715 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DRAKULIĆ VUJO DUŠAN 131105 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KRGA MILA RADIVOJA 20213 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RASTOVAC PETAR STOJAN 060614 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KORAĆ RADIVOJA BOGDAN 80908 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARKOVIĆ STEVAN BOGDAN 100310 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUJIČIĆ JANKA BOGDAN 111207 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DRAKULIĆ MILAN MILORAD 131221 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KNEŽEVIĆ JOVA MANOJLO 291114 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KNEŽEVIĆ PETRA VUJO 11 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LALIĆ STANIŠE JOVAN 211109 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠOBAT PETAR SAVO 21 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOJRAN STEVANA MILE 020116 TITOVA KORENICA GOSPIĆ NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA