Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MARKOVIĆ BRANISLAVA DRAGAN 100627 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETROVIĆ JEVREMA RATOMIR 210113 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVIĆ BOGOLJUBA DRAGUTIN 150924 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MAKARIĆ PETRA DRAGOMIR 090828 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
REPAR NIKOLA MATO 29 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
REŠKOVAC MARKO PERO 020113 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLEPAC MIJO MIJO 271220 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VOSLIĆ ANDRIJE DRAGUTIN 211109 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČUČIĆ MILOŠA FAJO 281223 JASTREBARSKO KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OPAČIĆ ĐURO RADE 250904 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽIŽA SIME BRANKO 060527 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
APLER MILANA JOLANDA 310130 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VRZIĆ DANILA NIKOLA 090414 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PANKOVIĆ ZDRAVKA DUŠAN 28 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAŠIĆ STANKA STEVO 261208 KARLOVAC KARLOVAC NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA