Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SALAMON NIKOLE NADA 020616 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KEFEČEK MARTIN ŠIMUN 290417 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LJUBIĆ MATA IVAN 241023 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILEK IVANA JURAJ 210120 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HUDEK JOSIPA JURAJ 101120 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIĆ FRANJO FRANJO 181221 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIKULIČIĆ RUDOLFA FRANJO 310323 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIKUŠ VIDE STJEPAN 240124 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DREMPETIĆ JOSIPA PETAR 240618 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HRVOJIĆ JOSIP MATO 25 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLEMAR STJEPAN BOŽO 19 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KUHTA MARKA STJEPAN 180222 DONJA STUBICA KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠILIPETAR MAKS PETAR 13 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TONČIĆ VJEKOSLAVA ZVONKO 200606 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FILKO JOSIPA VJEKOSLAV 250630 KLANJEC KRAPINA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA