Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BOGOJEVIĆ MILOŠ NIKOLA 171124 ORAHOVICA NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CVETANOVIĆ NIKOLE VUKAŠIN 270326 PODGORAČ NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
AGATOVIĆ RADOSLAVA JELISAVETA 101124 PODGORAČ NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOKIĆ ĐORĐE MILAN 200821 PODGORAČ NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BORIĆ MATE MARINKO 160214 PODGORAČ NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OSOJNIK IVAN EDO 170211 ŠLJIVOŠEVCI NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BODIŠ STJEPANA STJEPAN 261133 ĐURĐENOVAC NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BODIŠ STJEPANA STJEPAN 261133 ĐURĐENOVAC NAŠICE NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA