Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BUKVIĆ PETRA MILAN 200925 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MALJKOVIĆ ĐURE DUŠAN 010816 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MALJKOVIĆ ĐURĐA MILAN 20410 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VRANEŠ RADE BRANKO 181115 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GOSTOVIĆ STEVANA BUDE 151210 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOSOVAC MIHAJLA MILKA 160810 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČUDIĆ STEVO DUŠAN 231115 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HAJDUKOVIĆ MANE JOVAN 120118 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOSOVAC STEVANA VOJISLAV 251120 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PLATISA LUKE ĐURO 200411 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SMILJANIĆ ISAILA NIKOLA 150511 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIJAN ĐURA NEDELJKA 050613 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVIĆ PETRA PETAR 091096 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DUMENCIĆ IVANA JOSIP 130521 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETROVIĆ STJEPANA PETAR 010506 BRINJE OGULIN NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA