Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SABADOŠ JANKA VLADIMIR 250831 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLAJIĆ NIKOLE PETAR 260718 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLIČKOVIĆ VASLIJA MARIJA 61224 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PUHALO NIKOLA STEVAN 080112 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STANIĆ LUKE ILIJA 300827 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STRAJINIĆ MILANA ZDRAVKO 180824 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KALINIĆ IVANA EGON 131230 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VOLAREV MIŠE ALEKSANDAR 100521 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAVLOVIĆ LAZARA MILENKO 050222 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JOVANOVIĆ ALEKSANDAR SVETISLAV 10827 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JOVANOVIĆ ALEKSANDAR DUŠAN 241225 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GVOJIĆ EMIL BORISLAV 28 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RANKOVIĆ NIKOLE BRANISLAV 010627 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADOVANOV MIJAT BRANKO 210804 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OPAČIĆ JOCO VERA 29 OSIJEK OSIJEK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA