Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PRIVRAT IVAN NIKOLA 080820 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PRIVRAT IVANA ANTON 181223 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADOŠEVIĆ JOSIP SLAVICA 260421 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SMOKOVIĆ LUDVIG GVIDO 240722 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STRMOTIĆ ANTONA IVAN 280128 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STRMOTIĆ ANTUN ANTUN 110424 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TUMPIĆ JAKOVA DUŠAN 050515 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VAREŠKO JAKOVA EMINIO 040811 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VIŠKOVIĆ IVANA RENATO 291205 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VLAH IVANA IVAN 100408 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČALIĆ GRGE JOVAN 230110 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIROLA MARTINA IVAN 241129 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠTEMBERGER JOHANA ANTON 160201 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽNIDARŠIĆ VJEKOLAVA VJEKOSLAV 090420 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČORKALO MATE PETAR 250626 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA