Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BALANCIN PETAR DAVID 071222 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĐEROMELA GAETANA ERNSTO 240723 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SIMONOVIĆ JAKOVA PETAR 150824 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČOVIĆ MATE MIRKO 180523 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUTKOVIĆ NIKOLA NIKOLA 040621 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PASTORČIĆ MARKO KAZIMIR 21 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JAKOVČIĆ JOSIPA BOŽO 241224 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RUŽIĆ DAVIDA LJILJANA 160830 POREČ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KONSTANTINI GVIDA ALFERIO 50814 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DELKARO ANTON ERNEST 20513 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DERGANZ JOSIP ĐOVANI 25 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŽNIDRČIĆ ANTONA MARĆELO 160105 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FONOVIĆ IVANA ANTUN 10397 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRUBIŠA JOSIP ADOLF 30314 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POLI RUDOLF REMIDJIO 08 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA