Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MILUTINOVIĆ BOŽIDARA NEVENKA 250215 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JADRO JOSIPA BRUNO 17 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BLAŽIĆ IVANA IVAN 080722 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUDIĆ IVAN IVAN 140110 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DELUKA FELICIO ANTONIO 0 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KNAPIĆ MATE ANTON 120605 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MEKOVIĆ LUKA LUKA 00 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POLDRUGOVAC FRANJO PETAR 29 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADULOVIĆ MIHO JOVO 31 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAVNIĆ ANTON JOSIP 221027 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČALIĆ JOSIPA ANTUN 100226 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADUŠEVIĆ IVAN MAKSIM 00 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOŽIKOVIĆ MATE SERĐO 161023 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BRAUS МАТЕ IVAN 210322 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BREČEVIĆ ŠIMA KRISTINA 241111 PULA PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA