Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KRASNOŠEVSKIJ IDA MARIJA 90928 ČABAR RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLEPAC MILANA MILIVOJE 270425 ČABAR RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILANOVIĆ MILAN DRAGUTIN 29 ČABAR RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
HOFMAN BERNARDA NADA 60908 ČABAR RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VESEL VALENTINA FRANJO 091025 ČABAR RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOLUSSI IVANA KEPURINO 11009 CRES RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĆUK DANE MILAN 111022 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOPUĐA MILOŠA VOJISLAV 190126 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETRINOVIĆ PAVLA JURAJ 230331 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUTORAC ILIJA JOSIP 100522 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FILIPOVIĆ VALENTINA IVAN 80719 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LONČARIĆ MILOVANA ANDRIJA 20126 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CRNIĆ IVANA MARTIN 10627 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LONČARIĆ NIKOLE VALENTIN 161022 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARUŠIĆ MIRKA LUKA 141005 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA